Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, s hy: Dr is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringRedderGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingDankbaarheidBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak Meer oor Bekering

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

 

 

Bekering

Christelike simbole: Duif, lelie en kruis

 

Waarom bekeer?

Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.
Handelinge 3:19

Jy het al soveel dinge gedoen om beter te voel. Soveel kitsresepte gevolg, raad ingewin, plekke gaan besoek en roetines gevolg of planne beraam. Jy het aangesluit by 'n sportklub of 'n arobiese oefenspan. Jy het getrou en dit berou. Jy het talle goed gaan koop en koop en koop om te probeer sin bring in jou lewe. Jy het gaan drink en dobbel en rondfuif vir die vale. Jy het gevlug en gaan wegkruip en jy het gaan ooreet en fliek, TV kyk of die draak met minderbevoorregtes gesteek. Niks het gewerk nie. Die vrees, depressie, teleurstelling en gevoel van mislukking en tekorte bly maar net knaag en knaag aan jou binneste. Miskien is jy al vir baie lank tam of lamgel met sorge, hartseer of siekte.

Dalk glo jy dat die weg wat jy nou loop te heerlik vol uitspattige sonde is en bekering nie vir jou is nie. Spreuke 16:25 s die volgende: "Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die we van die dood." Hebrers 10:31 s: "Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God." Daarmee saam s Markus 8 vers 36 en 37 die volgende: "Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?"

In 1 Johannes 1 verse 8, 9 en 10 lees ons ook die volgende:

"As ons s dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons s dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot 'n leuenaar en is Sy Woord nie in ons nie."

Die mens het sy Redder, Jesus Christus, nodig

Dis dus duidelik dat die mens 'n afvallige sondaar is, wat redding nodig het. Genadiglik het God self vir ons voorsiening gemaak om met Hom vrede te bewerkstellig, deur die kruisdood van Sy Seun Jesus Christus. Ons lees in Romeine 5:6 die volgende: "Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe." En vers 8 s: "... maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was."

"Daarom, as iemand in Christus is,
is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword."
(2 Korinthirs 5:17)

Liewe besoeker, die kortste pad na 'n splinternuwe begin met ware betekenis, is om bloot vandag jou knie in aanbidding voor ons Here Jesus Christus te buig. Om Hom aan te neem as jou persoonlike Saligmaker. Dis nie 'n ingewikkelde saak of moeilike ding nie. 'n Gebed vir redding is 'n pleit vir genade, in plaas van die oordeel wat ons as sondaars verdien. God het 'n spesifieke doel met jou lewe en die Heilige Gees wil jou leer, vertroos en ophelp. Jesus verlang intens na 'n diep, innige en persoonlike verhouding met jou. Hy het Sy lewe vir jou onthalwe gegee. Hy klop al baie lank aan die deur van jou hart en wag vir jou eerlike en opregte "JA"-antwoord. Hy sal nooit inbreek of jou dwing om Hom Koning van jou hart te maak nie, maar Hy kom pleit by jou. Maak jou hart vandag oop en nooi Hom om JOU Koning te wees. Dt sal 'n besluit vir tyd en ewigheid wees wat jou lewe radikaal sal impakteer.

"As jy met jou mond die Here Jesus bely en in jou hart berou het oor jou sondes en vas glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Die Skrif s: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie."  (Romeine 10:9 tot 11)

Neem nou, vandag die stap van geloof en ontvang God se gratis geskenk van verlossing deur bekering en geloof in Jesus Christus as Verlosser. Begin dan ook om jou nuwe lewe in geloof en in gehoorsaamheid aan Christus te demonstreer deur as Sy dissipel te leef in dankbare gehoorsaamheid aan Sy Woord, Sy liefdesbrief aan ons, naamlik die Bybel.

Hoe sal ek weet wat om te bid?

Weet jy nie hoe om te bid nie? Is jou gedagtes 'n warboel? Die Here sien, verstaan en beoordeel genadiglik die hart. As jy berou het oor jou sondes, as jy glo in Jesus Christus en dat Hy versoening deur Sy kruisdood vir jou verwerf het, bid, glo en die Here sal jou ophelp en op die pad, wat Hy vir jou voorberei het, bring.

"Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep." Psalm 116:13

'n Paar voorbeelde van gebede word voorsien, maar jy kan 'n eie gebed ook bid. Die innige opregtheid van die hart en bekering van die wil, is belangriker as bepaalde woorde. Die geloof in Jesus Christus en Sy kruisdood en opstanding red.

Lees verder oor Bekering

 

Tuis
Werfkaart
Voorwoord
Bekering
Redder
Gebede
Beginsels
Wat nou?
Beroep!
Begrippe
Bemoediging
Dankbaarheid
Bybelboeke
Skrifverwysings
Konsepte
Drukweergawes
Kommentaar
Dankie!
Kontak

Op
Meer oor Bekering

'n Christen ...

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design  2007 - 2023
ARK Webontwerp 2007 - 2023

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net