Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringRedderGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingDankbaarheidBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

 

 

Bemoediging

Man in seestorm
 

Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters— húlle het die werke van die HERE gesien en Sy wonders in die diepte. Want Hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes—hulle siel het vergaan van wee. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man, en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Laat hulle die HERE loof om Sy goedertierenheid en om Sy wonderdade aan die mensekinders.

Psalm 107:23-31

God bly ons anker in tye van nood en die Bybel, Sy brief aan ons, kan met groot nut gebruik word in tye van probleme, vertwyfelinge, siektes, kragteloosheid, moedeloosheid, depressie, hartseer en 'n duisend ander lewensvrae en situasies.

'n Paar sulke onderwerpe word gegee met enkele toepaslike Bybelverwysings. Die aangeduide tekse is net enkele rigtingwysers. Dis verkieslik dat die hele hoofstuk of dan minstens die paragraaf voor en na die aangeduide Bybelvers ook gelees word om beter oorsig oor die konteks van die teks te kry.

Mag die lys hieronder tot bemoeding dien.

   
   
   
   
   
   
Bitterheid: Ef 4:31; Heb 12:15; Jak 3:14-16
   
   
   
   
   
   
   
Humeurigheid: Spr 16:32; Spr 22:24-25; Matt 5:22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Tuis
Werfkaart
Voorwoord
Bekering
Redder
Gebede
Beginsels
Wat nou?
Beroep!
Begrippe
Bemoediging
Dankbaarheid
Bybelboeke
Skrifverwysings
Konsepte
Drukweergawes
Kommentaar
Dankie!
Kontak

Op

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringRedderGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingDankbaarheidBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak

 

'n Christen ...

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design © 2007 - 2023
ARK Webontwerp © 2007 - 2023

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net