Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, s hy: Dr is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringRedderGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingDankbaarheidBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

 

 

 

Beroep aan medegelowiges

"Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan"
Josua 1:7

Medegelowiges,

Lyk die gesprekke oor geloof, bekering en volle oorgawe aan ons Hemelse Vader, God en Here vir u onnodig? Lyk dit na 'n futiele saak?

Die Here roep ons almal om geloofstryders te wees wat met vertroue in ons Messias, Jesus Christus, die stryd sal stry en siele tot by Sy voete te bring.

God se kinders is gesalf en groei in heiligheid as ons Hom daagliks in geloof aanbid, maar die oes is groot en die werkers min.

Duisende godsdienstiges, maar totaal verlore siele, soek naarstigtelik na die Waarheid. Hulle brand wierook, besoek allerlei tempels, was hulself in besoedelde riviere, brand merke in hul vel, gooi kaartjies en stokkies in die lug, draai en draai kraletjies in die hande, prewel oor en oor godsdienstige rympies en woordjies en roep die name van der duisende afgode, wat van klip, hout of yster gemaak is, aan.

Ander glo weer hul goedere of sekuriteite en mag is alles en dat dit vir hulle genoeg is. Sommiges lag opgesmuk oor die werklikheid van God, Sy gebod en die werklikheid van die hel. Ons weet dat ons die enigste Waarheid, enigste Weg en enigste Redder ken, naamlik Jesus Chistus die enige gebore Seun van God.

Ons weet dat daar 'n groot geveg vir siele is en dat Jesus se kruisdood nie verniet was nie. God het die mens innig lief. Die Heilige Gees berei reeds harte voor en trek siele nader na Hom en die Vader. Waarvoor wag ons? Talle kosbare siele gaan verlore, omdat ons, wat so bevoorreg is om reeds Jesus te ken, lui geword het en lamsakkig gemaklik geraak het. Klein groepies gelowiges het in die geskiedenis hul staal gewys. Wie sou kon meet wat die invloed van gelowiges se gebede het? Getuig talle gelowiges soos sendelinge en hulpwerkers nie van groot ingrype as hulle gebid het nie?

Laat ons in gehoorsaamheid die allergrootste geskenk wat ons van die Here ontvang het, die GOEIE NUUS, deel met hulle wat nog nie die Waarheid leer ken het nie. Hulle wat so soek en soek en soek. Laat ons nou weer met nuwe ywer by God gaan pleit vir die bekering van siele en dan opstaan en die Christelike lewe LEEF. Voluit leef, want ons is KONINGSKINDERS.

Moenie die kanse, die wonderlike spesiale geleenthede wat die Heilige Gees oor u pad bring, miskyk of ignoreer nie. U kan 'n kardinale rol speel om 'n persoon na Jesus te bring. Hoe sal u weet wat dit nie alleen vir u en die afvallige kan beteken nie, maar wat die Here beplan met so 'n vriend se bekering, lewe en dalk nageslag? Ewige lewens is in gedrang, al is ons soms so dwaas om dit te wil ignoreer of te vergeet.

Min mense sal die roepstem van 'n drenkeling of 'n persoon in uiterse pyn en nood ignoreer. Waarom dan nie aandag aan hierdie NOODSAAKLIKE saak gee nie!? As mens weet iemand is in gevaar, waarsku jy tog as dit enigsins vir jou moontlik is. En jy help met alles tot jou beskikking. Die saak van verlore siele is beslis nie anders nie.

Die storms van afvalligheid, immoraliteit, godslastering en haat verwoes daaglik lewens en gesinne. Gebed en geloof in ons Heiland en Saligmaker, bly ons enigste skans.

Laat ons die wonderlike liefde, genade en verlossing wat ons s'n is, nou met groter erns deel met hulle wat op pad is na 'n diep, donker afgrond en ewige dood.
 

Hemelse Vader, dis met groot erns in die hart wat ek vandag by U kom pleit vir die versterking van medegelowiges. Gee dat ons sal groei in U en sal leer wat U in U Woord vir ons wil uitwys. Van die siele-nood en -pyn en -hartseer. Gee dat ons sal werk en woon onder U heilige wil. Gee dat ons harte versterk sal word. Ook dat ons die geleenthede wat U vir ons stuur, om andere van U wonderlike verlossingsgenade te vertel, sal benut. Gee dat ons sal oorwin as ons verwarde en stukkende en verdwaalde siele na U troon wil bring.
Laat U Heilige Gees ons gehoorsaam vind.
In Jesus Christus se Naam.  Amen.

Gebed (Amen) Hande

 

 

 

Tuis
Werfkaart
Voorwoord
Bekering
Redder
Gebede
Beginsels
Wat nou?
Beroep!
Begrippe
Bemoediging
Dankbaarheid
Bybelboeke
Skrifverwysings
Konsepte
Drukweergawes
Kommentaar
Dankie!
Kontak

Op

'n Christen ...

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design  2007 - 2023
ARK Webontwerp 2007 - 2023

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net