Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak Ou TestamentNuwe Testament

 

Opgedateer: 19 Maart 2019

Soek in hierdie webwerf  
Enige WoordAlle WoordeUitdrukking

 

 

 

 

 

Skrifverwysings

'n Volledige lys van Skrifverwysings uit die 1953 vertaling, wat in die webwerf gebruik is, word gegee.

 
Levítikus 19:17 Matthéüs 2:6 1 Korinthiërs 15:54-57
Josua 1:7-8 Matthéüs 3:11 2 Korinthiërs 3:4-5
2 Kronieke 32:24-26 Matthéüs 5:21-22 2 Korinthiërs 4:8-10
Esra 10:1 Matthéüs 6:19-21 2 Korinthiërs 5:17
Nehemía 8:10 Matthéüs 6:31-34 2 Korinthiërs 6:14-18
Job 19:25-27 Matthéüs 7:3-5 2 Korinthiërs 12:9-10
Psalm 6 Matthéüs 11:28-30 Galásiërs 5:1
Psalm 10:2-11 Matthéüs 18:2-4 Efésiërs 2:8-9
Psalm 21:4 Matthéüs 28:19 Efésiërs 4:26-27
Psalm 23 Markus 4:18-20 Efésiërs 4:30-31
Psalm 27 Markus 8:36-37 Efésiërs 5:8-9
Psalm 31:11 Markus 10:17 Efésiërs 6:10-20
Psalm 34:17-18 Lukas 3:22 Filippense 4:6-8
Psalm 37:25-26 Lukas 12:15-21 Filippense 4:13
Psalm 40:4–5 Lukas 17:3–4 Filippense 4:19
Psalm 43:5 Lukas 18:11-14 Kolossense 3:1-17
Psalm 46:1-3 Johannes 1:1-5 1 Thessalonicense 4:13-14
Psalm 51 Johannes 3:1-21 2 Thessalonicens 3:3
Psalm 91:3-7 Johannes 5:22 1 Timótheüs 1:12–14
Psalm 103:3 Johannes 6:37 1 Timótheüs 2:5
Psalm 107:23-31 Johannes 8:32 1 Timótheüs 6:17
Psalm 116:13 Johannes 10:10 2 Timótheüs 1:7
Psalm 116:15 Johannes 11:4 2 Timótheüs 2:3
Psalm 119:75 Johannes 14:6 2 Timótheüs 3:14-17
Psalm 121 Johannes 14:18 2 Timothy 3:14-17
Psalm 145:14-16 Johannes 14:26-27 Titus 2:11-12
Psalm 147:3 Johannes 14:28 Hebreërs 5:8-9
Psalm 150 Handelinge 3:15 Hebreërs 8:6
Spreuke 8:13 Handelinge 3:19 Hebreërs 9:15
Spreuke 9:11 Handelinge 4:12 Hebreërs 10:11–18
Spreuke 10:12 Handelinge 5:31 Hebreërs 10:31-39
Spreuke 10:27 Handelinge 9:1–19 Hebreërs 11:1-40
Spreuke 12:4 Handelinge 16:25–34 Hebreërs 12:2
Spreuke 15:17 Romeine 3:10-12 Hebreërs 12:15
Spreuke 16:25 Romeine 3:23 Hebreërs 13:4
Spreuke 16:32 Romeine 4:18-22 Jakobus 1:2-4, 12
Spreuke 20:1 Romeine 5:1-2 Jakobus 1:19
Spreuke 20:24 Romeine 5:3 Jakobus 3:14-16
Spreuke 22:24-25 Romeine 5:6 Jakobus 5:15–17
Spreuke 23:17 Romeine 5:8 1 Petrus 2:23
Spreuke 24:16-20 Romeine 6:23 1 Petrus 4:12-13
Spreuke 27:1-2 Romeine 8:1 1 Petrus 4:19
Spreuke 28:13 Romeine 8:18 2 Petrus 1:5-8
Prediker 11:10 Romeine 8:28 2 Petrus 2:9
Jesaja 1:18 Romeine 8:31-39 2 Petrus 2:19
Jesaja 25:8 Romeine 10:9-11 1 Johannes 1:8-10
Jesaja 26:3 Romeine 10:13-17 1 Johannes 2:1-2
Jesaja 44:22–23 Romeine 12:12 1 Johannes 2:9-17
Jesaja 48:10 Romeine 13:9 1 Johannes 5:4-8
Jesaja 51:12 Romeine 14:7-8 Openbaring 1:17-18
Jesaja 55:6–11 1 Korinthiërs 1:27 Openbaring 21:3–4
Jesaja 64:6-8 1 Korinthiërs 3:15-16  
Jeremia 3:22 1 Korinthiërs 7:10-17  
Jeremia 50:4–5 1 Korinthiërs 10:13  
Eségiël 36:26 1 Korinthiërs 13:4  
Daniël 9:1–19 1 Korinthiërs 14:33  
Daniël 12:2 1 Korinthiërs 15:3-6  
 

 

 

Tuis
Werfkaart
Voorwoord
Bekering
Gebede
Beginsels
Wat nou?
Beroep!
Begrippe
Bemoediging
Bybelboeke
Skrifverwysings
Konsepte
Drukweergawes
Kommentaar
Dankie!
Kontak

Op
Ou Testament
Nuwe Testament

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!KontakOu TestamentNuwe Testament

 

 

Calgary Bargains

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design © 2007 - 2019
ARK Webontwerp © 2007 - 2019

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net