Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, s hy: Dr is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak

 

Opgedateer: 19 Maart 2019

Soek in hierdie webwerf  
Enige WoordAlle WoordeUitdrukking

 

 

 

 

 

Belangrike Bybel-begrippe

Enkele onderwerpe uit die Bybel oa. geloof, vergifnis, bekering, wedergeboorte en Redder

Enkele belangrike begrippe of onderwerpe en Bybelverse, waar die onderwerp bespreek word, word verskaf.

Geloof

Lees meer oor die onderwerp by:

Hebrers 11:1-40 (Galery van gelowiges)
Romeine 5:1-2 (Deur geloof toegang verkry tot genade)
Efsirs 6:10-20 (Geloof as wapenrusting)
1 Johannes 5:4 (Geloof oorwin)
 
Bekering

Lees meer oor die onderwerp by:

Esgil 36:26 (Ontvangs van 'n nuwe hart en gees)
Handelinge 9:119 (Saulus se bekering)
Handelinge 16:2534 (Bekering van 'n bewaarder)
Psalm 40:45 (God gee 'n nuwe lied)
 
Wedergeboorte

Lees meer oor die onderwerp by:

Johannes 3:18 (Jesus se gesprek met Nikodmus)
2 Korinthirs 5:17 (Alles word nuut)
Efsirs 5:8 (Wandel soos kinders van die lig)
Kolossense 3:1-17 (Laat die Woord ryklik in julle woon)
 
Redding

Lees meer oor die onderwerp by:

Handelinge 4:12 (Geen ander ene as Jesus nie)
Hebrers 10:1118 (Volkome redding)
Jesaja 55:67 (Soek die Here)
Romeine 10:13 (Roep die Here aan)
 
Berou

Lees meer oor die onderwerp by:

Esra 10:1 (Esra ween en bid)
Jesaja 64:6-8 (Geregtighede soos 'n besoedelde kleed)
Danil 9:119 (Here, hoor! Here, vergeef!)
Jeremia 50:45 (Hulle sal na die Here soek)
 
Vergifnis

Lees meer oor die onderwerp by:

1 Timthes 1:1214 (Paulus is vergewe)
Jakobus 5:1516 (Bid vir mekaar)
Lukas 17:34 (As hy berou kry, vergewe hom)
Jesaja 44:2223 (God vee ons sondes uit)
 
Die Heilige Gees

Lees meer oor die onderwerp by:

Matths 3:11 (Doop met die Heilige Gees)
Lukas 3:22 (U is my geliefde Seun)
Johannes 14:26 (Die Heilige Gees leer ons)
Efsirs 4:30 (Moenie die Heilige Gees bedroef nie)
 
Leidsman

Lees meer oor die onderwerp by:

Hebrers 12:2 (Jesus is ons Leidsman)
Matths 2:6 (Ons Leidsman kom uit Betlehem)
Handelinge 3:15 (God het Hom uit die dode opgewek)
Handelinge 5:31 (God verhoog Jesus as Leidsman)
 
Middelaar

Lees meer oor die onderwerp by:

1 Timthes 2:5 (Slegs een Middelaar)
Hebrers 9:15 (Hy is Middelaar van 'n nuwe testament)
Hebrers 8:6 (Middelaar van 'n beter verbond)
1 Johannes 2:1 (Hy tree in vir ons)
 
Ewige lewe

Lees meer oor die onderwerp by:

Danil 12:2 (Ontwaking tot die ewige lewe)
Markus 10:17 (Berwing van die ewige lewe)
Johannes 3 (Elkeen wat in Hom glo het die ewige lewe)
Romeine 6:23 (Die ewige lewe is 'n genadegawe van God)
 
 
 

"Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. "

Johannes 14:6

 

Tuis
Werfkaart
Voorwoord
Bekering
Gebede
Beginsels
Wat nou?
Beroep!
Begrippe
Bemoediging
Bybelboeke
Skrifverwysings
Konsepte
Drukweergawes
Kommentaar
Dankie!
Kontak

Op

 

TuisWerfkaartVoorwoordBekeringGebedeBeginselsWat nou?Beroep!BegrippeBemoedigingBybelboekeSkrifverwysingsKonsepteDrukweergawesKommentaarDankie!Kontak

 

 

Calgary Bargains

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design  2007 - 2019
ARK Webontwerp 2007 - 2019

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net